Wachtwoord herstellen

Bedrijven die elke vier jaar een energieaudit moeten uitvoeren, moeten ook worden verplicht om inzage te geven in hun plannen van aanpak. Dat brengt het doel voor energiebesparing uit het energieakkoord sneller dichterbij.

Bron: ENSOC