Wachtwoord herstellen

De politieke fracties in de ITRE-commissie van het Europees Parlement dienen ruim 1200 amendementen in op het ontwerpverslag over de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie.

Bron: VLEVA