Wachtwoord herstellen

Op 14 maart 2017 heeft het Europees Parlement in eerste lezing van een gewone wetgevingsprocedure gestemd over vier wetgevingsvoorstellen die bestaande EU afvalwetgeving herzien. Deze voorstellen maken deel uit van het Europese circulaire economie actieplan ‘maak de cirkel rond’. Het Parlement heeft in haar eerste lezing van de vier wetgevingsvoorstellen ambitieuzere doelen voorgesteld dan de Europese Commissie. Onder andere de Kaderrichtlijn afval wordt aangepast.

Bron: Europa decentraal