Wachtwoord herstellen

De opslag van duurzame energie en de ‘smart’ integratie van opslagmedia in decentrale netten is beslissend voor een stabiele energievoorziening in de toekomst. Het project Smiles (Smart Integration of Energy Storages in Local Multi Energy Systems) brengt kennis op het gebied van simulatie, optimalisatie en gebruik van zulke infrastructuur op Europees niveau samen.

Bron: EngineersOnline