Wachtwoord herstellen

Op 26 januari 2017 bracht de Europese Commissie verslag uit over de voortgang van het pakket circulaire economie. De Commissie kondigde aan samen te gaan werken met de Europese Investeringsbank (EIB) om investeringen te stimuleren. Daarnaast werden er nieuwe richtsnoeren voor de lidstaten gepresenteerd over de omzetting van afval in energie

Bron: Europa decentraal/HNP