Wachtwoord herstellen

Als Nederland een adequate bijdrage wil leveren aan het Klimaatakkoord van Parijs, is 80 tot 95% CO2-reductie in 2050 nodig. Daarbij past een reductie van 43 tot 49% in 2030. Als beoogd wordt om de emissies kosteneffectief met 43% te verminderen, zijn de kosten in 2030 tussen € 1,6 en 2,6 mld per jaar; als 49% reductie wordt nagestreefd, kunnen de kosten in 2030 oplopen tot € 3,5-5,5 mld per jaar.

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving