Wachtwoord herstellen

Het Parlement wil verzekeren dat de lidstaten de doelstellingen gesteld voor 2030 behalen. De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Parlement heeft voorgesteld dat het percentage gemeentelijk afval dat gerecycled moet worden in 2030 verhoogd wordt van 65% naar 70%.

Bron: Europa decentraal